รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย จิรายุ ไมเออร์ (แบงค์)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 47
อีเมล์ : sunny_revo@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/JirayuMyers/
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : Prochain (Thailand) จำกัด
ตำแหน่ง : IT MANAGER
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 313/4 หมู่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2563,10:56 น.   หมายเลขไอพี : 125.25.57.164


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล