เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

มาร์ชสมานคุณ

สมานคุณวิทยา  สถานศึกษาอันเกรียงไกร

เกียรติคุณขจรไกล  ยืนยงในศักดิ์ศรี

สมานคุณวิทยา  ถิ่นรวมศรัทธาสามัคคี

เราน้องพี่  ผูกพันบูชา

คุณธรรมนำหน้า  การศึกษาเราก้าวไกล

สร้างความดีมีน้ำใจ  เกียรติวินัยมั่นคง

จรรยาดีมีสัมพันธ์  เรารักมั่นในความซื่อตรง

จะธำรงอธิปไตยไม่หวั่นไหว

ศาสนาเรายึดมั่นองค์ราชันย์ขอเทิดทูนไว้ในดวงใจ

เพื่อชาติเรายอมพลีกายใจ  จะเชิดชูไว้ด้วยใจทรนง

สัญลักษณ์งามเด่นธรรมจักรกงกำมือสัมผัส

เป็นประจักษ์สร้างชื่องดงามตลอดไป

เหลืองฟ้าเรืองรองร้อยรวมดวงใจ

นำชีวาสู่ความสดในมั่นคง

เหลืองฟ้ากล้าแกร่งเราเก่งกล้าในการกีฬา

สมานคุณวิทยาเราน้องพี่ร่วมสามัคคี

ก้าวนำชัยมาเชิดชูศักดิ์ศรี

ชีวิตยอมพลีเพื่อสถาบันนี้อยู่นิจนิรันดร์