ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือไทย - มาเลเซีย ณ ค่ายรัตนสาร
โครงการ International Education Adventure 2018
ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งสหพันธรัฐบาลมาเลเซีย ร่วมกับ
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

ในระหว่างวันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2561 
ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,08:21   อ่าน 536 ครั้ง