ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คณะครูโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามสอบโรงเรียนสวัสดิ์บวร
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2562,14:03   อ่าน 331 ครั้ง