ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาต
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,11:05   อ่าน 243 ครั้ง