ภาพกิจกรรม
ครูและบุคลากร สวดมนต์ทำวัตรเย็น
ครูและบุคลากร โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 9-20 กันยายน 2562
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2563,09:01   อ่าน 209 ครั้ง