ภาพกิจกรรม
อบรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เขตภาคใต้ จัดอบรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมพระธรรมวงศาจารย์ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,13:57   อ่าน 689 ครั้ง