ภาพกิจกรรม
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ สำนักเรียนคณะจังหวัดสงขลา ภาค ๑๘
สังกัดวัดโคกสมานคุณ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2563,13:05   อ่าน 1055 ครั้ง