ภาพกิจกรรม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดฯ
รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกลุ่มฯและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,11:21   อ่าน 17 ครั้ง