ภาพกิจกรรม
การทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
ตัวแทนนักเรียนและครูผู้ควบคุม เข้าร่วมทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2564,15:58   อ่าน 79 ครั้ง