ภาพกิจกรรม
คณะครูเป็นกรรมการสอบ O-NET สนามสอบ รร.สวัสดิ์บวร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นายยงยุทธ์ คชศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์บวร ในนามประธานสนามสอบ ประชุมชี้แจ้งคณะกรรมการคุมสอบและให้โอวาทแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,15:24   อ่าน 57 ครั้ง