ภาพกิจกรรม
กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.5 และ ม.1
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,16:40   อ่าน 63 ครั้ง