ภาพกิจกรรม
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จำนวน 2,000 บาท สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 - 10 กันยายน 2564
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,11:21   อ่าน 705 ครั้ง