ภาพกิจกรรม
การฝึกปฏิบัติงานของ นศ.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฝึกปฏิบัติงาน รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและการดูแลรักษาโรคเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 3 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,09:53   อ่าน 521 ครั้ง