ภาพกิจกรรม
ฉีดวัคซีนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพชรเกษม เทศบาลนครหาดใหญ่บริการให้วัคซีนกับนักเรียน
** ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วัคซีน MMR (วัคซีนหัดรวมคางทูม, หัดเยอรมัน) วัคซีน dT (วัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก) วัคซีน OPV (วัคซีนป้องกันโปลิโอ)
** ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ วัคซีน dT (วัคซีนคอตีบ, บาดทะยัก)
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,09:33   อ่าน 110 ครั้ง