ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลห้องเรียนต้นแบบในการป้องกันโรคโควิด-๑๙
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลหาดใหญ่ มอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล
ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
"กิจกรรมการประกวดห้องเรียนต้นแบบ ในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๕"
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,10:49   อ่าน 1274 ครั้ง