ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป
การฝึกอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตามแนวทางหลักสูตรไฮสโคป
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 38 คน
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรม โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2566,10:10   อ่าน 524 ครั้ง